title2015
укр | рус

 

 

Інформація щодо реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП
 

                Перелік реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає: консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, психолог, лікар-офтальмолог дитячий, лікар-педіатр, лікар-ортопед дитячий, лікар-сурдолог, лікар-фізіотерапевт, фахівець з фізичної та реабілітаційної медицини, інструктор з лікувальної фізкультури та інші).

       У лікуванні застосовуються реабілітаційні методи:
 • фізична терапія ( лікувальна фізкультура, масаж, механотерапія , кінезотерапія);
 • апаратна фізіотерапія (теплолікування, електролікування);
 • метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат”;
 • логопедична корекція, психологічна корекція тощо.
        У лікуванні м’язової спастичності дітей, хворих на ДЦП, використовується ботулотоксин типу А. Також проводиться реабілітація дітей, хворих на ДЦП, котрі мають супутній діагноз «Симптоматична епілепсія».

        Для надання реабілітаційної допомоги у наявності кваліфікований штат працівників:
 • лікарі-неврологи дитячі - 7,5 посад;
 • лікарі-фізіотерапевти - 2,5;
 • лікар-сурдолог - 1,0;
 • практичні психологи - 2,0;
 • логопеди – 2,0;
 • фахівці з фізичної реабілітації - 2,0;
 • сестри медичні з фізіотерапії та з масажу - 22,25.
        Матеріально-технічна база:
 • апарати для теплолікування та кінезотерапії;
 • кімната сенсорної інтеграції;
 • рефлекторно-навантажувальний пристрій «Гравістат».
         Крім того, надаються інші послуги: харчування, проживання.


       Методики реабілітаційного лікування які проводяться на базі Херсонської дитячої обласної лікарні:

    
 1. Лікувальна фізкультура
 2. Масаж.
 3. Динамічна пропріоцептивна корекція на рефлекторно-навантажувальному присторої «Гравітон»,«Гравістат».
 4. Теплолікування (восково-парафінові аплікації)
 5. СМТ та е/стимуляція при млявих парезах
 6. Сенсорна інтеграція
 7. Психологічна корекція
 8. Логопедична корекція
 9. Логопедичний масаж (стандартний,зондовий)
 10. Робота з логопедом-дефектологом
 11. Механотерапія

       Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини
       чи її законний представник повинен мати при собі :


    
 1. паспорт громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 2. виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о ).
 3. довідку з управління праці та соціальногого захисту населення про проходження реабілітації згідно закону №309
 4. довідки про щеплення та епідоточення дитини,ФГ матері


     Прийом дітей-інвалідів на реабілітаційне лікування розпочнеться з 9 вересня 2019 року.
     На даний час кількість місць обмежена.
     Заявки для відбору на реабілітаційне лікування відправляти на електрону пошту tatyanazhdanova89@gmail.com

     Контактні особи :
     Горб Анатолій Леонідович - лікар-невролог дитячий вищої кваліфікаційної категорії, завідувач неврологічного відділення для дітей з ураженням ЦНС
      та порушенням функції опорно-рухового апарату - тел. 050 507 86 86


     Жданова Тетяна Булатівна - лікар-невролог дитячий, спеціаліст - тел. 097 817 69 95

     Планово-економічний відділ - тел. (0552) 49-40-24

      ДОГОВІР про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (ЗАВАНТАЖИТИ)

      Додаток 1. Специфікація реабілітаційних процедур для дітей-інвалідів (ЗАВАНТАЖИТИ)

 


1

Питання та відповіді  

        - які установи відповідно до даного Порядку можуть надавати реабілітаційні заходи з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу (далі - ДЦП)

        Реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП можуть надаватися закладами охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

       Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я формується Фондом згідно із заявницьким принципом установи (закладу).

       Для включення до зазначеного Переліку реабілітаційна установа, заклад охорони здоров’я повинні звернутися до Фонду із заявою (див. Методичні рекомендації щодо формування Фондом соціального захисту інвалідів переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП).

        - яким чином здійснюється облік дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

        Відповідно до Порядку днем звернення одного з батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП або її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів.

       Форма журналу реєстрації документів затверджена наказом Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 „Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 р. за № 1160/32612.

       - до якого саме (обласного чи місцевого) органу соціального захисту слід звертатися законим представникам дітей з інвалідністю для фінансування реабілітаційних послуг за рахунок коштів державного бюджету

       Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:
 • паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 • індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
 • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

ВИПИСКА
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого
(Форма № 027/о)


Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
14.02.2012  № 110

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2012 р.
за № 682/20995

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого”

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого” (далі - форма № 027/о).
 2. Форма № 027/о заповнюється лікарями  закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, при направленні хворого на консультацію в інші заклади охорони здоров’я, на стаціонарне лікування та лікарями стаціонарів при виписці або у випадку смерті хворого.
 3. У пунктах 1-3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові хворого, дата народження, місце проживання згідно з паспортними даними.
 4. У пункті 4 зазначаються місце роботи та займана посада особи.
 5. У пункті 5 вказуються:
  • в амбулаторно-поліклінічному закладі - дата (число, місяць, рік) початку захворювання та направлення у стаціонар (на консультацію);
  • у стаціонарі - дата надходження та виписки (смерті) зі стаціонару.
 6. У пункті 6 вказуються повний клінічний діагноз основного захворювання, супутні захворювання та ускладнення, які виникли під час стаціонарного (амбулаторного) лікування.
 7. У пункті 7 вказуються короткий анамнез, стан при направленні, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування.
 8. У пункті 8 вказуються необхідні лікувальні і трудові рекомендації. Для працюючих осіб необхідно вказати терміни тимчасової непрацездатності.
 9. У кінці форми проставляються дата заповнення та підпис лікаря, який заповнив виписку на хворого.
 10. Форма № 027/о призначена для взаємообміну інформацією амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів охорони здоров’я щодо діагнозу, перебігу захворювання, стану хворого при направленні (виписці), проведенні досліджень, консультацій в інших закладах охорони здоров’я, лікування, диспансерного спостереження та інших рекомендацій хворому.
 11. Форма № 027/о видається на руки хворому або пересилається поштою протягом трьох днів чи передається безпосередньо у заклад охорони здоров’я, який направляв хворого.
 12. Термін зберігання форми № 027/о - відповідно до строків зберігання первинних облікових документів (з формою № 025/о - 5 років, з формою № 003/о - 25 років).


Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей

 

       Місцевий орган - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

       - яким чином має вестися черговість отримання відповідного фінансування

      Відповідно до Порядку місцевий орган забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів.  Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, що реєструються в журналі реєстрації документів.

      Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється місцевими органами в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких  заходів є меншою від граничної, - у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.

      - чи може отримувати відповідні кошти дитина щороку

      Порядком передбачено спрямування бюджетних коштів на відшкодування реабілітаційним установам та закладам охорони здоров’я вартості заходів із реабілітації дітей внаслідок ДЦП.

       Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації, копію якої один із батьків дитини з інвалідністю внаслідок ДЦП чи її законний представник подає разом із заявою. У Порядку відсутні норми щодо обмеження забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП, визначених індивідуальною програмою реабілітації.

       Порядком передбачено, що реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

      - чи мають окремі категорії дітей пріоритет

       У Порядку відсутні норми щодо пріоритетного забезпечення реабілітаційними заходами окремих категорій дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП.

      - чи потрібно вказувати в індивідуальній програмі реабілітації дитини назву реабілітаційної установи

       Обсяг, терміни проведення, місце проведення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП визначаються лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу при складанні індивідуальної програми реабілітації.

       Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 (зі змінами) внесення інформації до індивідуальної програми реабілітації щодо назви реабілітаційної установи не передбачено.

       - чи можуть бути забезпечені реабілітаційними заходами діти з інвалідністю, яким не встановлено діагноз ДЦП за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу”

       Порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу розроблений на виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, в якому передбачені кошти за бюджетною програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу” у сумі 130022,6 тис гривень.

       Діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, у тому числі яким встановлено діагноз ДЦП можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами  відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 (зі змінами). Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

       - чи можуть бути забезпечені реабілітаційними заходами діти з інвалідністю, яким не встановлено діагноз ДЦП, але мають схожі порушення опорно-рухового апарату і органів центральної нервової системи за даною бюджетною програмою

       Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади утворено та діють 153 центри комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю, у тому числі 8 державної форми власності, які щороку обслуговують на безоплатній основі понад 23 тис. осіб, з них більше 19 тис. – діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання.

       Перелік реабілітаційних установ розміщений на веб-сайті Мінсоцполітики у розділі „Інвалідність - Реабілітація осіб з інвалідністю”.

       Організаційні питання щодо направлення та зарахування до реабілітаційних установ державної або комунальної форми власності здійснюється відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 (зі змінами).  Даний Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації).

       За повідомленням державних реабілітаційних установ „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Промінь” (м. Вінниця), „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Пролісок” (м. Луцьк), „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Мрія” (м. Миколаїв) ними надаються реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, у тому числі дітям з інвалідністю яким не встановлено діагноз ДЦП, але мають схожі порушення опорно-рухового апарату і органів центральної нервової системи.

       На сьогодні Міністерством соціальної політики та місцевими органами влади створені умови для забезпечення реабілітаційними послугами дорослих та дітей з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання.

 


 

На главную | Контакты
  © Херсонская детская областная клиническая больница. © Отдел АСУ 2007-2015 гг.
Powered by © Sergei Polskoi ( PoSeV )