title2015
укр | рус

Пам’ятка для відвідувачів діти яких перебувають на лікуванні
у відділеннях анестезіології з ПІТ

           Шановні відвідувачі!


      Ваша дитина перебуває у нашому відділенні у тяжкому  стані, ми надаємо йому  необхідну допомогу. Перед його відвідуванням  просимо Вас уважно ознайомитись з порядком допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради (додається).
      Всі вимоги, які ми ставимо до відвідувачів нашого відділення, продиктовані виключно турботою про безпеку та комфорт пацієнтів, які перебувають у відділенні.


          

ПОРЯДОК
допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають
на стаціонарному лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії
КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради!

 1. Цей Порядок встановлює правила допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії (далі - ВІТ).
  Правила допуску до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у ВІТ, повинні бути у вільному доступі для усіх осіб, які відвідують пацієнтів у ВІТ.
  Дія цього Порядку поширюється на усі відділення, блоки, палати інтенсивної терапії закладу.

 2. Заклад охорони здоров’я зобов’язаний:
  забезпечити пацієнтам, які перебувають на лікуванні у ВІТ, право на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними цим Порядком;
  інформувати пацієнтів і відвідувачів про правила відвідування пацієнтів, встановлені цим Порядком, а також про інші вимоги, дотримання яких є необхідним для забезпечення безпеки та інтересів пацієнтів.

 3. Особи, що не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до пацієнта-дитини за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.

 4. Одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у ВІТ без часових обмежень.

 5. В палаті ВІТ біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. У виключних випадках за рішенням лікуючого або чергового лікаря до ВІТ може бути допущена більша кількість відвідувачів.

 6. Відвідувачі повинні ставитися з повагою до приватності та спокою пацієнта, у тому числі інших пацієнтів, які знаходяться в палаті ВІТ. Їм не дозволяється заходити в інші палати або втручатися в питання, пов’язані зі станом здоров’я пацієнтів. Вони також не повинні перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов’язків та зобов’язані виконувати вимоги внутрішнього розпорядку ВІТ. Відвідувачам  заборонено здійснювати фото та відео зйомки інших пацієнтів.

 7. Відвідувачі зобов’язані дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму, визначеного адміністрацією закладу охорони здоров’я, з урахуванням санітарно-епідемічної ситуації, а саме надавати дані щодо результатів флюорографічного обстеження проведеного на протязі останнього року. Результати флюрографічного обстеження відвідувачів заносяться до карти стаціонарного хворого. Відвідувачам заборонено відвідування при відсутності довідки про флюорографічне дослідження.

 8. Відвідувачі зобов’язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пацієнтів ВІТ.

 9. У разі наявності сумнівів до відвідування пацієнта слід проконсультуватися з лікарем щодо конкретних обставин та ризиків. Відвідувачі не допускаються до ВІТ у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, про що медичними працівниками робиться відповідний запис в медичній документації в установленому законодавством порядку.

 10. При необхідності проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру відвідувачам необхідно залишити палату ВІТ. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання. Після завершення відповідних дій відвідувачів повідомляють про можливість повернення в палату.

 11. Відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання ВІТ, будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.

 12. У випадку порушення відвідувачем вимог, встановлених цим Порядком, допуск такої особи до пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження. Медичні працівники не повинні зловживати зазначеним правом та мають забезпечити, щоб рішення про обмеження були адекватними та пропорційними наявним ризикам.

 13. Заклад охорони здоров’я забезпечує максимально сприятливі умови для відвідувачів з метою надання ними підтримки пацієнтам.


На главную | Контакты

  © Херсонская детская областная клиническая больница. © Отдел АСУ 2007-2015 гг.
Powered by © Sergei Polskoi: svyaz@bdp.ks.ua ( PoSeV )