title2015
укр | рус
Херсонская детская областная клиническая больница

ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний лікар
КЗ «Херсонська дитяча обласна
клінічна лікарня» ХОР
______________ І.В. Холодняк
«18 » лютого 2016 р.

Політика в області якості
комунального закладу «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради

         КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР  – заклад з найкращими традиціями, лідер у наданні спеціалізованої медичної допомоги дітям Херсонської області.
         КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР – дружній колектив професіоналів, котрі є командою професіоналів-однодумців, постійно готових надавати висококваліфіковану, спеціалізовану медичну допомогу з впровадженням новітніх технологій.
         КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР — Лікарня, доброзичлива до дитини.
         Головний принцип закладу – це задоволення потреб пацієнта шляхом виконання установлених вимог. Ми гарантуємо ретельне комплексне обстеження пацієнтів,  своєчасну оцінку результатів діагностичних заходів та призначення лікування з персональною відповідальністю кожного за кінцевий результат. Ми зобов’язуємося виконувати роботу на благо пацієнта з доброзичливим, ввічливим, уважним відношенням та бажанням допомогти, тим самим завойовуючи довіру до лікарні.
         Головна цінність закладу – її співробітники. Залучення персоналу в основні процеси закладу здійснюється за рахунок постійного підвищення кваліфікації працівників і створення умов для їх професійного зростання. Сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі формується завдяки забезпеченню творчого саморозвитку, соціальної захищеності, морального благополуччя.
         Керівництво лікарні зобов’язується виконувати вимоги з постійного удосконалення управління закладом шляхом успішного функціонування та постійного підвищення результативності системи управління якістю, розробляючи і удосконалюючи системи моніторингу з ефективного використання ресурсів.
         Керівництво лікарні є координатором здійснення даної політики, бере на себе відповідальність за реалізацію, доведення політики до персоналу і зобов’язується приймати конструктивні рішення, основуючись на достовірних об’єктивних фактах.ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний лікар
КЗ «Херсонська дитяча обласна
клінічна лікарня» ХОР
______________ І.В. Холодняк
«27 » лютого 2017 р.

Цілі у сфері якості
комунального закладу «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня»
 Херсонської обласної ради на 2017 рік


п/п

Ціль

Показники досяжності

Відповідальний

Термін

Відмітка про виконання

1

Забезпечити проведення наглядового аудиту №1 за сертифікованою системою управління  якістю

Підтвердження дії Сертифікату на систему управління якістю

Представник керівництва
з якості

квітень
2017 р.

 

2

Внести зміни в документацію системи управління якістю відповідно до вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2015

Нова  редакція  документів системи управління якістю  відповідно до реєстру (Ф1- М.1)

Представник керівництва
з якості

до грудня  2017р.

 

3

Впровадити нові методи надання  високотехнологічної спеціалізованої медичної допомоги,
проведення  оперативних втручань із використанням лапароскопічного обладнання

Акт про введення в екслуатацію лапароскопічного обладнання. Свідоцтво про проходження навчання фахівців.
«Карта хворого, який вибув із стаціонару», Ф66\0.
«Журнал оперативних втручань», (Ф008\о).

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи.
Головний дитячий позаштатний  хірург

ІI квартал
2017 р.

 

4

Запровадити діяльність другої   виїзної реанімаційної бригади для дітей старшого віку

Штатний розпис виїзної реанімаційної бригади для дітей старшого віку.
Положення про виїзну реанімаційну бригаду. Журнал реєстрації викликів.

Головний лікар

ІI-III квартал
2017 р.

 

5

Проводити моніторинг задоволеності пацієнтів якістю надання медичних послуг шляхом розгляду звернень громадян,
анонімного анкетування, розгляду скарг

100% розгляд невідповідних послуг

100% надання відповіді на звернення

100% надання відповіді на скарги

Заступники головного лікаря,  завідувачі відділень

Постійно

 

6

Проводити аналіз невідповідних послуг

Рішення медичної ради щодо аналізу невідповідних послуг у лікарні

Заступники головного лікаря, завідувачі відділень

Щоквартально

 

7

Постійно підвищувати  рівень професійної компетентності працівників згідно з планами-графіками на 2017 рік

 

100% виконання плану-графіка

Начальник відділу кадрів, завідувачі відділень

Протягом року

 

8

Проводити оцінку
ефективності безперервного навчання персоналу лікарні

95% від запланованих заходів індивідуального навчання

Начальник відділу кадрів, завідувачі відділень

Грудень - січень

 

9

Забезпечити  виконання основних показників діяльності лікарні, зокрема:
- робота ліжка;
-план виконання
ліжкоднів;
-середня тривалість
перебування на
ліжку;
-обіг ліжка


 

 

330,6
100%

10,1

32,6

Завідувачі відділень,
головні дитячі позаштатні фахівці

Протягом року

 

10

 

 

Проводити систематичний  контроль якості надання   медичної допомоги згідно з вимогами внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги

Виконання вимог наказу по лікарні від 05.07.2016 року №154
«Положення про систему управління якістю надання медичної допомоги»
додаток №6

Заступники головного лікаря, завідувачі відділень

Протягом року

 

11

Розробити   та затвердити Локальні клінічні протоколи надання медичної допомоги згідно з УКПМД, які затверджені МОЗ України  у 2016 році

100% на  які наявні Уніфіковані клінічні протоколи

Заступники  головного лікаря,  головні дитячі позаштатні фахівці, завідувачі відділень

ІI квартал
2017 р.

 

 

12

Проводити подальше впровадження інформаційних технологій, зокрема розробити  та впровадити
електрону версію експертної оцінки якості надання медичної допомоги

Проведення  контролю якості надання медичної допомоги відповідно до розробленої програми

Начальник відділу АСУ,
заступник головного лікаря з медичної частини, завідувач інформаційно- аналітичного відділу

ІI-III квартал
2017 р.

 

13

Дотримуватися  вимог Державного та   Локального формулярів

Прагнути 100%, але   не менше 95% призначення
лікарських засобів лікарями закладу  відповідно до  Локального формуляру 

Завідувачі відділень,
головні дитячі   позаштатні
фахівці.

Постійно

 

 

14

Систематично  виявляти побічні дії на лікарські засоби  та  своєчасно
подавати інформацію про  побічні дії ЛЗ

Не менше 150 повідомлень на рік

Завідувачі відділень, головні дитячі  позаштатні фахівці

Протягом року

 

15

Проводити оцінку обгрунтованості використання антибактеріальних препаратів з метою стримання розвитку антибіотико-
резистентності  мікроорганізмів

Рішення КІК
Протоколи фармако-терапевтичної комісії

Заступник головного лікаря з медичної частини, клінічний провізор,
лікар - епідеміолог

Щоквартально

 

16

Проводити аналіз результатів бактеріологічного моніторингу за програмою «WONET» з метою  профілактики післяопераційних  інфекцій, спричинених мікроорганізмами резистентними  до антибактеріальних препаратів

 

100%

Лікар-епідеміолог,
клінічний провізор

Щоквартально

 

17

Чітко дотримуватися  виконання  вимог нормативних та розпорядчих документів, спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів  та  медичного персоналу

100%

Завідувачі відділень

Постійно

 

18

Дотримуватися  етико- деонтологічних норм та правил поведінки 
персоналом при наданні медичної допомоги

Відсутність скарг

Завідувачі відділень

Постійно

 

19

Дотримуватися  конфіденційності інформації персоналом закладу

Відсутність скарг

Завідувачі відділень

Постійно

 

20

 Проводити оцінку відповідності діяльності молодшого медичного персоналу  з медичною освітою згідно зі  Стандартами сестринського догляду

Досягнення показника – 34 бали згідно з Моделями кінцевих результатів про рівень якості виконання стандартів сестринського догляду
(дод.№10 наказу по лікарні від 01.08.2016р. №165)

Заступник головного лікаря з медсестринства

Щоквартально

 

21

Провести тренінг   «Миття рук» згідно з європейським стандартом ЕN 1500

Звіт про проведення тренінгу

Лікар - епідеміолог

ІI-III квартал
2017 р.

 

22

Продовжити проведення  тренінгів з  надання невідкладної  допомоги  медичними працівниками лікарні

Звіт про проведення тренінгів

Завідувач відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії

Щопонеділка

 

23

Організувати та провести VIII регіональну науково- практичну нефрологічну конференцію
«Актуальні питання дитячої нефрології»

Звіт про проведення конференції

Головний дитячий позаштатний
нефролог

Травень

 

24

Організувати та провести  благодійну акцію «Пробіг з вірою у серці»

Звіт про проведення благодійної акції

Головний дитячий позаштатний кардіоревматолог

Вересень

 

25

Організувати та провести XII Міжрегіональну науково- практичну неврологічну
конференцію
«Актуальні питання дитячої неврології»

Звіт про проведення конференції

Головний дитячий позаштатний невролог

Листопад

 

26

Провести заходи до Дня недоношеної дитини 

Звіт про проведення  заходу

Головний позаштатний неонатолог, завідувачі неонатальних відділень

17.11.2017 р.

 

27

Провести ремонтні роботи покрівлі неонатального корпусу

Акт виконаних робіт щодо ремонту покрівлі

Головний лікар

Протягом року

 На главную | Контакты

  © Херсонская детская областная клиническая больница. © Отдел АСУ 2007-2015 гг.
Powered by © Sergei Polskoi: svyaz@bdp.ks.ua ( PoSeV: pi-vo@mail.ru )