title2015
укр | рус
 

     Історія розвитку Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні бере свій початок з 1964 року, коли наказом МОЗ СРСР дитячу міську лікарню було реорганізовано у дитячу обласну лікарю на 150 ліжок. У 1975 році було розпочато будівництво нового корпусу по вул. Українській. І в 1978 році фактично було побудовано нову лікарню, відкрито перші спеціалізовані дитячі відділення соматичного профілю, спеціалізовані хірургічні відділення, кількість ліжок збільшилась до 450. У 1992 році введено в експлуатацію шестиповерховий корпус для дітей раннього віку, в якому організовано відділення спеціалізованої допомоги новонародженим, дітям раннього віку, відділення реанімації новонароджених, Центр медико-соціальної реабілітації для дітей раннього віку з ураженням ЦНС.
     ХДОКЛ сьогодні - це сучасний потужний багатопрофільний лікувальний заклад, який об’єднує в собі функції третинного рівня надання медичної допомоги дітям області та лікарні швидкої допомоги. Саме на її базі сконцентровано практично всі види спеціалізованої стаціонарної, невідкладної, амбулаторно – поліклінічної, лікувально–діагностичної, виїзної екстреної та планової медичної допомоги дитячому населенню області. Централізація спеціалізованої допомоги пов’язана з особливістю області – відсутністю міських дитячих лікарень.
     З травня 1981 по червень 2015 року лікарню очолювала Герой України, заслужений лікар України Лятецька Людмила Володимирівна. З липня 2015 року лікарню очолює Холодняк Інна Вікторівна.
     Ліжковий фонд закладу налічує 540 ліжок, які входять до складу 16 профільних клінічних відділень, із них  10 - педіатричного профілю та 6 – хірургічного; 2 анестезіології та інтенсивної терапії на 18 ліжок, у т.ч. 9 - для новонароджених.
     За своєю потужністю лікарня займає ІІ рангове місце серед обласних дитячих лікарень України.
     Щорічний обсяг госпіталізацій складає 16-17 тис. хворих дітей, з них до 60% - мешканці сільської місцевості.
     Спеціалізована допомога дітям у стаціонарі надається за 23 профілями.
     Новонароджені діти отримують медичну допомогу в неонатологічному центрі, до складу якого входять 2 відділення неонатального профілю на 50 ліжок, відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії на 9 ліжок, виїзна неонатальна бригада для надання невідкладної допомоги немовлятам в районах області та транспортування важкохворих до неонатологічного центру. Оснащення Центру сучасним устаткуванням для транспортування  та виходжування новонароджених, застосування передових технологій, професіоналізм медичних працівників дозволили суттєво знизити госпіталізовану летальність немовлят, рівень малюкової смертності в області та збільшити кількість виходжених недоношених дітей.
     Діти віком від 1-го міс. до 3-ох років з ураженням ЦНС переводяться до Центру ранньої медико – соціальної реабілітації. У його складі 30 ліжок.      Лікувально – реабілітаційна робота проводиться лікарями  - неврологами, фізіотерапевтами, ортопедом, офтальмологом, генетиком, сурдологом у співпраці з дитячим психологом, логопедом, дефектологом. У реабілітаційних програмах застосовується нейророзвиваюча терапія за Бобатом, метод рефлекс- локації Войта.
     Щорічно  у хірургічних відділеннях виконується до 4000 оперативних втручань, у т.ч. реконструктивно – відновних та пластичних операцій при вроджених вадах розвитку у новонароджених дітей з перших годин життя, нейрохірургічних на головному та спинному мозку.
У лікарні близько 8 лікувально –допоміжних відділень та служб: ендоскопічна, ультразвукова, функціональна, променева та лабораторна діагностика, створено лабораторії медичної генетики та імунології тощо.
     Активно впроваджуються в практичну діяльність нові методи діагностики, лікування та реабілітації хворих.
     У консультативній поліклініці медична допомога надається за 23 спеціальностями.  Потужність поліклініки складає 150 відвідувань за зміну. Щорічний обсяг відвідувань до 80 тис. дітей. При консультативній поліклініці функціонує денний стаціонар на 26 ліжок. Для хворих дітей та їх батьків організовано «Астма-школу» та «Школу цукрового діабету».
     Спеціалізована медична допомога надається не лише у стінах лікарні, а й при термінових викликах лікарів – консультантів у лікувальні заклади міста та райони області.   Щорічно фахівцями лікарні здійснюється близько 500 ургентних виїздів, з них 90% виїзною неонатальною бригадою в пологові відділення області.
     ДОКЛ є центром організаційно-методичної та аналітичної роботи. Щорічно планується та щомісячно проводиться виїзна планово-консультативна робота в райони області, у т.ч. на сільські дільниці. Виїзними бригадами фахівців здійснюється до 100 виїздів на рік, оглядається близько 2 тис. дітей. Збережено кураторську роботу з районами області. Кожний район має свого куратора лікаря-педіатра ДОКЛ, котрий щорічно виїжджає   в райони області для надання організаційно-методичної та консультативної допомоги.
     З 1994 року лікарня співпрацює з Науково–практичним  медичним центром дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України (НПМЦДКК), кожна дитина з діагностованою операбельною вадою серця направляється до Центру. Смертність дітей від вроджених вад серця за цей період скоротилася у 4 рази. У 2010 році укладено Угоду про співпрацю з НПМЦДКК, метою якої є удосконалення наступності у діагностиці, лікуванні, спостереженні дітей з хворобами серця – проведення телемедичних консультацій. Лікарі-кардіологи отримали змогу спілкуватися та обмінюватися досвідом не відходячи від свого робочого місця у режимі реального часу, оперативно приймати рішення стосовно тактики лікування та направлення дитини на IV рівень надання медичної допомоги.   
     У 2006 році у лікарні організовано функціонування кабінету оперативного контролю за станом здоров’я новонароджених та дітей 1-го року життя. Відпрацьовано комп’ютерний моніторинг із районами області. За телефонами «гарячої лінії» щоденно досвідченими фахівцями проводяться консультації, надаються рекомендації медичним працівникам, батькам з питань вигодовування дітей раннього віку, догляду за дітьми.
     З 2007 року на базі кабінету медичної генетики функціонує ОМНІ – центр інформаційних ресурсів. Центр співпрацює з Українсько – Американським альянсом запобігання вроджених вад розвитку та є складовою частиною Українсько – Американської програми.
     Впровадження ініціативи ВООЗ ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини» в лікувально – профілактичних закладах області та з метою виконання заходів національної програми «Підтримка грудного вигодовування» з 2008 року у відділенні грудного віку працює організаційно–методичний центр грудного вигодовування.
     Фахівці лікарні активно пропагують здоровий спосіб життя, яскравим прикладом є впровадження у 2008 році програми «Вибір - життя», мета якої інформованість, боротьба з впливом тютюнового диму на дитину та матір. Усі діти підліткового віку, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, проходять тренінги за програмою «Діалог».   
     З метою покращення якості спостереження та вивчення стану здоров’я недоношених дітей у 2009 році було організовано роботу кабінету спостереження за дітьми з малою та надзвичайно малою масою тіла.   
     Колектив лікарні налічує 1011 працівників. Станом на 01.01.2018 року у лікарні працює: лікарів – 137, з них 70% атестовані на вищу та І атестаційні категорії,  середнього медичного персоналу – 365, осіб молодшого та обслуговуючого персоналу – 490. Щорічно лікарі закладу беруть участь у роботі конференцій, з’їздів, симпозіумів як регіонального, так і державного рівня, підвищуючи тим самим свій професійний рівень.
     Лікарня є базою підготовки інтернів. У закладі функціонує філія кафедри педіатрії №3 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету.
     На базі лікарні проводяться всеукраїнські науково – практичні конференції, курси інформації та стажування лікарів, курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів.
     За роки існування лікарня неодноразово нагороджувалася дипломами та почесними грамотами.
     У 2004 році стала лауреатом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота фортуна».
     У 2008 році лікарня увійшла до числа переможців конкурсу Міжнародного благодійного фонду «Україна - 3000» за програмою «Від лікарні до лікарні».
     У тому ж році - одній з перших серед ДОЛ України - присвоєно статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».
     Рішенням акредитаційної  комісії МОЗ України у 2016 році закаладу підтверджено вищу акредитаційну категорію.   
     З 2016 року у лікарні впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009. У липні місяці 2018 року заклад успішно пройшов сертифікаційний аудит органу з сертифікації систем управління ДП «Черкасистандартметрологія» на відповідність надання медичних послуг вимогам нового стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та отримав відповідний сертифікат якості. Отримання сертифікату – це важлива подія, оскільки це процес тривалого часу та наполеглива праця усього колективу. Ми взяли на себе не права, а більше обов’язків покращувати якість надання медичних послуг, до того ж робити це постійно.  
     Колектив Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні не зупиняється на досягнутому. Ще багато ідей необхідно впровадити в життя на благо охорони здоров’я дітей.   

На головну | Контакти

  © Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня. Відділ АСУ 2007-2012 рік.   Powered by Sergei Polskoy: svyaz@bdp.ks.ua