title2015
укр | рус

Інформаційно–аналітичний відділ

зав.отд

         Завідувач відділу – Рибалка Олена Миколаївна, лікар-педіатр, організатор охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії.

         Загальна характеристика відділу

         З моменту відкриття лікарні було створено кабінет медичної статистики. З отриманням статусу обласної дитячої у лікарні розпочинає функціонувати спочатку організаційно–методичний кабінет, а згодом і організаційно–методичний відділ з кабінетом медичної статистики. У 2014 році відділ було перейменовано в інформаційно–аналітичний.

           Основні напрямки діяльності

           Інформаційно–аналітичний відділ є організаційно–методичним центром, який бере участь у плануванні та координації організаційних, методичних та інших аспектів діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів області. Роботу відділу направлено на зниження захворюваності, інвалідності, дитячої та малюкової смертності в області.

           В інформаційно–аналітичному відділі функціонують такі підрозділи:

 • з питань організації лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню;
 • з питань організації та ведення статистичного обліку і складання державних статистичних звітів;
 • з питань обліку випадків малюкової смертності та аналізу показника смертності немовлят;
 • з питань підвищення кваліфікації лікарського і середнього медичного персоналу області;
 • з питань впровадження нових методик діагностики та лікування у відділеннях і структурних підрозділах лікарні;
 • з питань організації санітарно-просвітницької роботи серед населення області.

           Діяльність відділу здійснюється за направленнями:

 • складання комплексного плану лікарні на наступний рік, участь у розробці річних перспективних планів, цільових програм з дитинства;
 • вивчення ресурсів та аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів області щодо медичного обслуговування дитячого населення;
 • приймання звітів педіатричної служби за формами 19, 31- здоров, складання зведень і надання до ОІАЦМС та Центру медичної статистики МОЗ;
 • розробка показників стану здоров’я дитячого населення за даними річних звітів;
 • вивчення та аналіз стану здоров’я дитячого населення області;
 • організація статистичного обліку та звітності у лікарні, проведення автоматизованої обробки даних поліклініки і стаціонару;
 • складання квартальних, річних звітів, розробка показників діяльності ДОКЛ;
 • складання аналітичних довідок, листів, доповідей по лікарні та області;
 • забезпечення лікарні, ЛПЗ області довідковою, інструктивною, методичною інформацією;
 • облік випадків смертності дітей, формування показників та аналіз стану малюкової смертності в області;
 • організаційно-методична допомога педіатричній службі ЛПЗ;
 • координація організаційно-методичної роботи в області з питань охорони здоров’я дітей спільно з головними дитячими позаштатними спеціалістами, органами і закладами системи народної освіти та соціального забезпечення;
 • організація та керівництво роботою головних дитячих позаштатних спеціалістів;
 • вивчення, розповсюдження і впровадження досвіду, нових технологій, методичних рекомендацій;
 • організація і проведення конференцій, у т.ч. в он–лайн режимі, семінарських занять та нарад щодо вдосконалення медичної допомоги дитячому населенню;
 • організація виїзної планово-консультативної медичної допомоги дитячому населенню області;
 • закріплення за районами лікарів-кураторів для надання практичної та організаційно-методичної допомоги;
 • організація та проведення планового, спеціалізованого підвищення кваліфікації лікарського і середнього медичного персоналу на курсах інформації та стажування у лікарні;
 • проведення моніторингу задоволеності пацієнтів якістю медичної допомоги;
 • надання методичної допомоги у підготовці лікарів до атестації на кваліфікаційні категорії;
 • організація проведення санітарно-просвітницької роботи у ЗМІ спеціалістами лікарні;
 • інформаційне забезпечення Департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА.

           Обробка статистичної інформації ДОКЛ здійснюється працівниками ІАВ в електронному вигляді. Усі робочі місця комп’ютеризовано. Використовуються комплекси програм, розроблені працівниками відділу АСУ ХДОКЛ « Поліклініка», «Стаціонар», «Приймальне відділення», «Допоміжні відділення», «Патологоанатомічне відділення», «Діти - інваліди», «Звіт про медичну допомогу дітям», «Малюкова смертність».

           Кадровий склад

           Рибалко Олена Миколаївна - лікар-педіатр, організатор охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії.

           Алексеєва Тамара Федорівна - лікар–статистик, спеціаліст.

           У відділі працюють: 2 медичні статистики, 2 оператори комп’ютерного набору, бібліотекар, працівник молодшого персоналу.

           Контактні телефони

           Завідувач відділу – (0552) 32-14-92

           Кабінет з організаційно–методичної роботи) 32-14-92

           Кабінет медичної статистики - (0552) 43-94-95


На головну | Контакти

  © Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня. © Відділ АСУ 2007-2015 рр.
Powered by © Sergei Polskoi: svyaz@bdp.ks.ua ( PoSeV: pi-vo@mail.ru )