Про нас

Історія розвитку Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні бере свій початок з 1951 року,  коли виконкомом Херсонської обласної ради було прийнято рішення про відкриття дитячої лікарні на 50 ліжок за рахунок перерозподілу ліжкового фонду у лікарнях м. Херсона. У 1964 році, відповідно до листа  МОЗ УРСР, дитячу міську лікарню було реорганізовано у дитячу обласну лікарю на 150 ліжок. У 1975 році розпочато будівництво нового корпусу по вул. Українській. І в 1978 році побудовано нову лікарню, відкрито перші спеціалізовані дитячі відділення соматичного профілю, спеціалізовані хірургічні відділення, кількість ліжок збільшилась до 450. У 1992 році введено в експлуатацію шестиповерховий корпус для дітей раннього віку, в якому організовано відділення спеціалізованої допомоги новонародженим, дітям раннього віку, відділення реанімації новонароджених, Центр медико-соціальної реабілітації для дітей раннього віку з ураженням ЦНС.

У 1999 році  наказом МОЗ України лікарні було  присвоєно  статус клінічної.  З  2019 року лікарня є  комунальним некомерційним підприємством. 

КНП «ХДОКЛ» ХОР сьогодні це – багатопрофільний  лікувально-профілактичний заклад , що надає послуги третинної/високоспеціалізованої, вторинної/спеціалізованої стаціонарної, екстреної  (невідкладної), паліативно- хоспісної, реабілітаційної, амбулаторно- поліклінічної,  первинної медичної допомоги необхідної для забезпечення належної діагностики,  лікування та  профілактики, хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я.

З травня 1981 по червень 2015 року лікарню очолювала Герой України, заслужений лікар України Лятецька Людмила Володимирівна. З липня 2015 року лікарню очолює Холодняк Інна Вікторівна.

Ліжковий фонд закладу налічує 540 ліжок, які входять до складу 15 профільних клінічних відділень, із них  10 - педіатричного профілю та 5 – хірургічного; 2 анестезіології з ліжками  інтенсивної терапії на 18 ліжок, у т.ч. 9 - для новонароджених. Щорічний обсяг госпіталізацій складає 16-17 тис. хворих дітей, з них до 60% - мешканці сільської місцевості.

Спеціалізована допомога дітям у стаціонарі надається за 25 профілями.

Новонароджені діти отримують медичну допомогу в неонатологічному центрі, до складу якого входять 2 відділення неонатального профілю на 40 ліжок, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 9 ліжок, виїзна неонатальна бригада для надання невідкладної допомоги немовлятам в районах області та транспортування важкохворих до неонатологічного центру. Оснащення Центру сучасним устаткуванням для транспортування  та виходжування новонароджених, застосування передових технологій, професіоналізм медичних працівників дозволили суттєво знизити госпіталізовану летальність немовлят, рівень малюкової смертності в області та збільшити кількість виходжених недоношених дітей.

Діти віком від 1-го міс. до 3-ох років з ураженням ЦНС, для проведення ранньої медико – соціальної реабілітації,  переводяться до  Обласного Центру для дітей з ураженням нервової системи порушенням функції опорно- рухового апарату та психічного здоров’я. У його складі 70 ліжок. Лікувально – реабілітаційна робота проводиться лікарями  - неврологами, фізіотерапевтами, ортопедом, офтальмологом, генетиком, сурдологом у співпраці з дитячим психологом, логопедом, дефектологом. У реабілітаційних програмах застосовується нейророзвиваюча терапія за Бобатом, метод рефлекс- локації Войта.

Щорічно  у хірургічних відділеннях виконується до 4000 оперативних втручань, у т.ч. реконструктивно – відновних та пластичних операцій при вроджених вадах розвитку у новонароджених дітей з перших годин життя, нейрохірургічних на головному та спинному мозку.

У лікарні близько 8 лікувально –пара клінічних  відділень та служб: ендоскопічна, ультразвукова, функціональна, променева та лабораторна діагностика, функціонують лабораторії медичної генетики та імунології тощо.

Активно впроваджуються в практичну діяльність нові методи діагностики, лікування та реабілітації хворих.

У дитячому амбулаторно- поліклінічному Центрі медична допомога надається за 23 спеціальностями.  Потужність Центру - 150 відвідувань за зміну. Щорічний обсяг відвідувань до 80 тис. дітей. У Центрі  також  функціонує денний стаціонар на 26 ліжок. Для хворих дітей та їх батьків організовано «Астма-школу» та «Школу цукрового діабету».

Спеціалізована медична допомога надається не лише у стінах закладу, а й при термінових викликах лікарів – консультантів у лікувальні заклади міста та райони області.   Щорічно фахівцями закладу  здійснюється близько 500 ургентних виїздів, з них 90% виїзною неонатальною бригадою в пологові відділення області.

ХДОКЛ є центром організаційно-методичної та аналітичної роботи,  вивчає, аналізує та формує банк даних щодо стану здоров’я дитячого населення області. Забезпечує підвищення кваліфікації дитячих лікарів і середніх медичних працівників  на курсах інформації та стажування. На  базі  закладу  проводяться всеукраїнські науково – практичні конференції, семінари, тренінги.

Впровадження ініціативи ВООЗ ЮНІСЕФ «Лікарня, доброзичлива до дитини» в лікувально – профілактичних закладах області та з метою виконання заходів національної програми «Підтримка грудного вигодовування» з 2008 року у відділенні грудного віку працює організаційно–методичний центр грудного вигодовування.

З метою покращення якості спостереження та вивчення стану здоров’я недоношених дітей з  2009 року функціонує  кабінет  катамнестичного спостереження за дітьми перших  трьох років життя.  

Колектив закладу  налічує 920 працівників. Станом на 01.01.2021 року у закладі працює: лікарів – 124, з них 75% атестовані на вищу та І атестаційні категорії,  середнього медичного персоналу – 299, осіб молодшого та обслуговуючого персоналу – 472.

Щорічно лікарі беруть участь у роботі конференцій, з’їздів, симпозіумів як регіонального, так і державного рівня, підвищуючи тим самим свій професійний рівень.

Заклад  є базою підготовки інтернів. Тут  функціонує філія кафедри педіатрії №3 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету

За роки існування заклад  неодноразово нагороджувався  дипломами та почесними грамотами.

У 2004 році став лауреатом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота фортуна».

У 2008 році увійшов до числа переможців конкурсу Міжнародного благодійного фонду «Україна - 3000» за програмою «Від лікарні до лікарні».

У тому ж році – одному  з перших серед ДОЛ України - присвоєно статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».

Рішенням акредитаційної  комісії МОЗ України у 2019 році закаладу підтверджено вищу акредитаційну категорію.  

З 2016 року у закладі  впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009. У липні місяці 2018 року  після успішного проходження сертифікаційного аудиту на відповідність надання медичних послуг вимогам нового стандарту ДСТУ ISO 9001:2015,  заклад отримав  позитивну оцінку та  відповідний сертифікат якості. Отримання сертифікату – це важлива подія, оскільки це процес тривалого часу та наполеглива праця усього колективу. Ми взяли на себе не права, а більше обов’язків покращувати якість надання медичних послуг, до того ж робити це постійно.  

У 2020 році за результатами аналізу фінансово-економічних показників,  заклад увійшов в топ рейтинг  і  отримав  медаль «Лідер року» та сертифікат.

     Колектив Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні не зупиняється на досягнутому. Ще багато ідей необхідно впровадити в життя на благо охорони здоров’я дітей.